Curs de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții

 Desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor sunt în deplină concordanță cu tematica-cadru elaborată de către Inspectoratul General al Poliției Române.

POT URMA ACEST CURS DE INIȚIERE ÎN DOMENIUL ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR

 • Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, nu au antecedente penale și sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme și muniții;
 • membrii asociațiilor de vânătoare, în vederea obținerii permisului de vânătoare;
 • colecționarii de arme;
 • persoanele care doresc să obțină autorizația de cumparare pentru arma cu destinația apărare și pază:
 • demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere;
 • persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate;
 • armurieriiintermediarii autorizați, precum și gestionarii de arme și muniții din cadrul persoanelor juridice care desfășoară operațiuni cu arme și muniții;
 • persoanele care urmează să fie dotate de către angajator cu arme de serviciu letale sau, după caz, neletale;
 • precum și persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării sunt OBLIGATE să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă.  

Pot urma cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au împlinit vârsta de 18 ani;
 • nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege;
 • nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;
 • sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURSUL DE ARME

 • cerere-tip;
 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
 • avizul psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

Documentele originale vor fi restituite pe loc după confruntarea copiilor cu acestea și certificarea lor pentru conformitate

Obtine mai multe informatii

10 + 9 =