Peste 10 Ani de experienta

KADETT este autorizată de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) cu autorizația seria AODC nr. 197 să organizeze și să desfășoare cursuri de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții.

Desfășurarea cursurilor este în deplină concordanță cu tematica elaborată de către Inspectoratul General al Poliției Române și sunt susținute de instructori cu experiență în domeniu de peste 10 ani.

  • Până în prezent, instructorii noștri au școlarizat peste 1000 de cursanți, din care într-un procent de 99% au promovat examenul și au obținut certificatul de absolvire;
  • Societatea asigură instructori cu o vastă experiență teoretică și practică în domeniu, iar materialele didactice puse la dispoziția curanților noștri sunt actualizate permanent și foarte bine structurate, în concordanță cu tematica cadru elaborată de I.G.P.R.;

  Totodată, deţinem o bază didactică şi materială complexă, cursul desfășurându-se într-o sală modernă, prezentarea temelor efectuându-se în sistem video-proiectare, ceea ce vă facilitează însuşirea noţiunilor teoretice.

  01

  Cum ne desfasuram activitatea?

  Activitatea pratică constă în mânuirea armelor și executarea ședințelor de tragere într-un poligon de tragere, în condiții de siguranță, alaturi de cei mai buni instructori.

  Acordăm consultanţă de specialitate şi după absolvirea cursurilor.

  Rezultatele Kadett

  Rezultatele excepționale obținute sunt grăitoare când vine vorba de performanțe!

  Ore de practica

  Cursanti

  %

  Promovabilitate

  Ani de experienta